Toimenkuva: Riihimäen kaupungin hankintapäällikkö

Janina Riutta aloitti Riihimäen kaupungin hankintapäällikkönä syksyllä 2021. Hänen päävastuualueinaan ovat hankintojen strategisen johtamisen ja kehittämisen lisäksi keskitettyjen hankintapalvelujen järjestäminen kaupungin kaikkien toimialueiden käyttöön.
– Mielenkiintoisinta työssäni on julkisten hankintojen kentän monipuolisuus, kehitysmahdollisuudet ja julkisiin hankintoihin sisältyvä vaikuttavuuspotentiaali. Riihimäen kaupungin yksi keskeisiä tavoitteita on hankintojen valjastaminen strategiseksi työkaluksi. Strategiaa toteutetaan käytännössä yksittäisistä hankinnoista sopimuskausiin tähtäävään suunnitteluun.

Janina Riutta kertoo, että Riihimäen kaupunki tulee systemaattisesti lisäämään muun muassa Pienhankintapalvelun käyttöä tarjouspyyntöjen julkaisuissa. Hän kehottaakin yrittäjiä seuraamaan aktiivisesti tarjouspyyntöjä ja tekemään Pienhankintapalveluun hakuvahteja.
– Yrittäjät voivat olla myös suoraan yhteydessä hankintayksiköihin ja tätä kautta tehdä itseään tunnetuksi.

Riihimäen kaupungin hankintatoimen kehittämiseen kuuluu myös markkinavuoropuheluiden käytön lisääminen. Ne ovat yrittäjille erinomainen tilaisuus kertoa tarjoamastaan ratkaisusta ja voidaan luoda hyvää pohjaa mahdolliselle tulevalle yhteistyölle.
– Yrittäjien kannattaa osallistua myös aktiivisesti yhteistyötilaisuuksiin, esimerkiksi Hankintatreffeille ja erilaisiin hankintakoulutuksiin. Yhteistyö on sujuvaa, kun yrittäjä ymmärtää hankintalain periaatteet ja sen asettamat vaatimukset hankintayksiköille. Näin puhutaan ikään kuin samaa kieltä, teroittaa Riutta.

Pienelle yritykselle mahdollisuuksia jaetuista hankinnoista

Usein kysytään pienemmän yrityksen mahdollisuudesta osallistua julkisiin tarjouspyyntöihin. Hankintalain mukaan hankinnan jakaminen osiin on sallittua ja lain tavoitteena on tätä kautta parantaa pienten ja keskisuurten yritysten asemaa julkisissa hankinnoissa.
– Euromääräisesti suurissa hankinnoissa arvioidaan hankintakohtaisesti, onko hankinta mahdollista jakaa osa-alueisiin. Hankinnan jakaminen on kuitenkin erotettava hankintalain 31 §:n mukaisesta hankintojen kielletystä pilkkomisesta, täsmentää Riutta.

Riihimäen kaupungin hankintalain kynnysarvon ylittävät hankinnat kilpailutetaan aina hankintalain menettelysäännöksiä noudattaen, jolloin myös paikallisilla tarjoajilla on tasapuoliset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuihin.
– Luonnollisesti Riihimäen seudulla toimivat yrittäjät saattavat osallistua useammin joihinkin Riihimäen kaupungin tarjouskilpailuihin, mutta voittaja valitaan aina hankintailmoituksessa ilmoitetuilla valintaperusteilla, painottaa Riutta.

Riihimäen kaupunki osallistui KEINO-akatemian hankintojen vaikuttavuuden johtamisen kehitysohjelmaan lukukaudella 2021–2022. Työskentelyn lopputuloksena Riihimäen kaupungille syntyi hankintatoimen kehittämissuunnitelma, joka sisältää hankintatoimen kehittämiselle asetetut tavoitteet ja operatiiviset toimenpiteet.
– Voin lämpimästi suositella KEINO-akatemiaan osallistumista kaikille julkisen sektorin organisaatioille, joiden tahtotilana on oman hankintatoimen kehittäminen ja sitä kautta hankintojen vaikuttavuuden lisääminen, vinkkaa Janina Riutta.

Artikkelikuva: Riihimäen kaupunki