Elinvoimapolku

OSAAMISEN POLKU

Hankintataitojen jatkuva kehittäminen on edellytys onnistuneille hankinnoille. Osaamisen kehittämisessä ei tule keskittyä pelkästään kilpailutusprosessin tekniseen läpivientiin. Kehittämisessä tulee huomioida laajemmin koko prosessi organisaation tarpeiden suunnittelusta tehtyjen sopimusten ja toimittajien hallintaan. Hankintaosaamista tarvitaan läpi koko organisaation, eikä hankintoja tule nähdä erillisenä tukitoimintona. Työn suorittamiseen tarvitsette riittävästi aikaa, tahtoa, suunnitelmallisuutta, resursseja ja yhteistyötä.

Julkisten hankintojen osaamisen kehittämisen myötä henkilöstönne sitoutuu kehittämään osaamistaan hankintojen asiantuntijoina ja kykenee näin tekemään vaikuttavampia hankintoja. Lisäksi tunnistatte kunnassa hankintaosaamisenne tason sekä tiedostatte millaista osaamista tarvitsette lisää, sitoudutte yhteiseen tekemiseen sekä kehittämiseen, hankintaprosessinne kehittyvät, virheiden tekemisen pelko vähenee ja työn mielekkyys kasvaa. Jatkuva kehittäminen ja kehittyminen on mahdollista.

v2 Polku1

1. Tahtotila - Haluamme kehittää hankintoja kunnassamme

Henkilöstömme haluaa kehittyä julkisten hankintojen asiantuntijoina ja tehdä näin vaikuttavampia hankintoja.

v2 Polku2

2. Selvitä - Millä tasolla olemme nyt

Selvitä nykytila; osaaaminen. Osaamisen nykytila-analyysi (yksilö, tiimit & prosessit), tarvitaanko osaamista lisää ja minkälaista, mitä ohjeita ja ohjelmia hankintojen tekemisen tueksi löytyy, miten ja mistä voitte hankkia osaamista tarvittaessa lisää.

v2 Polku4

3. Osallistava strategiatyövaihe

Osaaminen kehittyy strategiatyön myötä.

v2 Polku5

4. Toiminnallista - Mitä teemme, miten etenemme

Määritelkää osaamisen prosessikuvaus; mitä ja minkälaista osaamista tarvitsette ja tehkää sen pohjalta osaamisen kehittämisuunnitelma, joka sopii juuri teille.

v2 Polku6

5. Opi, mittaa ja arvioi - toiminnan jatkuva kehittäminen

Seuraa tuloksia, tee johtopäätöksiä, reagoi tarvittaessa. Varmista jatkuva kehittäminen ja kehittyminen sekä osaamisen taltiointi ja säilyminen.

Mahtavaa!

Pääsit osaaminen jakson loppuun. Nyt voit siirtyä kehittämään julkisten hankintojen viestintäänne.