YRITYKSILLE – JULKISET HANKINNAT HALTUUN

Julkisissa hankinnoissa on tarjolla kauppaa vuodessa noin 47 miljardin euron edestä Suomessa. Ne tarjoavat siis yrityksille lukuisia mahdollisuuksia.

Julkiset hankinnat ovat sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. 

Hankintalain tavoitteeksi on kirjattu, että sen tehtävänä on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden, innovatiivisten hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. 

Tavoitteeksi on myös asetettu, että hankinnat on toteutettava tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ja siten, että  pienet ja keskisuuret yritykset ja muut yhteisöt pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin. 

Pienhankinnoissa, eli kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa on myös pyrittävä huomioimaan hankinnan kokoon ja laajuuteen nähden riittävä avoimuus ja syrjimättömyys, vaikka ne ovat jätetty hankintalain soveltamisen ulkopuolelle.  

YRITTÄJÄN KANNATTAA VALMISTAUTUA

• Huolehdi tuotteesi ja palvelusi kuntoon
• Myy, tee yrityksesi tunnetuksi
• Perehdy hankintayksiköiden ohjeisiin
• Seuraa hankintojen vuosikelloa
• Hyödynnä sähköisiä ilmoituskanavia
• Osallistu markkinavuoropuheluun
• Pohdi, tarvitsetko kumppaneita
• Älä jätä mitään viime tippaan
• Kysy ajoissa neuvoa

Mistä saan lisätietoa julkisista hankinnoista?

Yrityksille bisnestä hankinnoista

Suomen Yrittäjien koostama opas auttaa yrittäjän alkuun, kertoo perusasiat ja antaa vinkit tarjouspyynnön jättämiseksi. 

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

Täältä löydät yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia sinua askarruttaviin asioihin. Tähän osioon kannattaa tutustua!

Soita hankinta-asiantuntijalle

Kanta-Hämeen hankinta-asiantuntijat ovat apunasi. Soita meille, niin pohditaan yhdessä parhaat ratkaisukeinot.

Mistä löydän tarjouspyynnöt?

Kansalliset hankinnat ja EU-hankinnat on ilmoitettava maksuttomassa ja sähköisessä ilmoituskanavassa, verkkosivu Hilmassa (www.hankintailmoitukset.fi). Myös osa kunnista julkistaa pienhankintoja Hilmassa, mutta laki ei tähän velvoita. 

Pienhankinnoista voi saada tietoa myös paikallislehdistä, kunnan tilaisuuksista ja verkkosivuilta. Lisäksi hankintayksikkö voi ilmoittaa pienhankinnoista Pienhankintapalvelussa (www.pienhankintapalvelu.fi). 

Hilmaan ja Pienhankintapalveluun kannattaa tutustua ja tehdä maksuttomia hakuvahteja, jotka helpottavat avoimien kilpailutusten seurantaa.  

Avoimet hankinnat Hilma-palvelussa

Hilma eli hankintailmoitukset.fi on julkisten hankintojen ilmoituskanava. Palvelussa julkisen sektorin ostajat ilmoittavat tulevista hankinnoistaan, käynnissä olevista kilpailutuksistaan sekä päättyneiden kilpailutusten tuloksista. Hilmaan kannattaa tutustua ja tehdä maksuton hakuvahti, joka helpottaa avoimien kilpailutusten seurantaa. 

TEE NÄIN, KUN LAADIT TARJOUSTA

1. Lue tarjouspyyntö. Huomioi päivämäärät.

 • Kysymysten jättämisen määräaika.
 • Vastausten antamisen määräaika.
 • Tarjouksen jättöaika.

2. Hyödynnä kysymys-vastausaika.

 • Esitä kysymyksiä.
 • Lue vastaukset.

3. Vastaa kaikkeen pyydettyyn ja vain pyydettyyn.

4. Ole ajoissa. Hanki myös tarvittavat liitteet ajoissa.

Kynnysarvot

Kansalliset hankinnat ja EU-hankinnat on ilmoitettava maksuttomassa ja sähköisessä ilmoituskanavassa, verkkosivu Hilmassa (www.hankintailmoitukset.fi). Myös osa kunnista julkistaa pienhankintoja Hilmassa, mutta laki ei tähän velvoita. 

Pienhankinnoista voi saada tietoa myös paikallislehdistä, kunnan tilaisuuksista ja verkkosivuilta. 

  PIENHANKINTA

 • alle 60.000 €
 • hankintalaki määrää vain periaatteet 

  KANSALLINEN HANKINTA

 • yli 60.000 €
 • kilpailutetaan Suomessa
 • ilmoitus Hilmaan
 • menettelyt vapaat 

  EU-HANKINTA

 • yli 215.000 €
 • kilpailutetaan EU-laajuisesti
 • jakelu Hilmasta
 • jaettava pienempiin osiin
 • menettely laissa

MIKSI JULKINEN ASIAKAS ON YRITYKSELLE ARVOKAS?

 • Julkinen toimija maksaa laskunsa. Kunta ei mene konkurssiin.

 • Julkinen asiakas on yritykselle hyvä meriitti niin kotimaassa kuin kansainvälistyessä.

 • Julkinen asiakas on yritykselle hyvä mahdollisuus saada näkyvyyttä potentiaalisessa asiakaskunnassa

 • Julkinen asiakas merkitsee, että yrittäjä on hoitanut yhteiskunnalliset velvoitteensa.

 • Julkinen taho on vakaa ja luotettava kumppani.