Elinvoimapolku

VIESTINNÄN POLKU

Onnistuminen julkisissa hankinnoissa vaatii aktiivista viestintää organisaatiossa, sekä sisäisesti että ulkoisesti kaikissa eri hankintaprosessin vaiheissa sekä erityisesti selkokielisyyttä. Mitä aikaisemmin tulevista hankinnoista viestitään, sitä parempia tarjouksia saadaan. Samalla hankintaa pystytään kehittämään vuoropuhelussa hankkijan, mahdollisten tarjoajien sekä loppukäyttäjien kesken.

Selkeä hankintaviestinnän ohjeistus ja pelisäännöt helpottavat työtä, lisäävät avoimuutta ja aktiivisuutta. Hankintaviestintää kehittämällä kuntanne lisää julkisiin hankintoihin liittyvää kiinnostusta, tiedätte millä tasolla viestintänne on julkisten hankintojen osalta tällä hetkellä ja miten sitä tulisi kehittää. Avoimuuden ja luottamuksen lisääntyessä kiinnostus hankintojanne kohtaan kasvaa.

v2 Polku1

1. Tahtotila - Haluamme kehittää hankintoja kunnassamme

Lisäämme julkisiin hankintoihin liittyvää kiinnostusta kunnassamme.

v2 Polku2

2. Selvitä viestinnän nykytila

Miten meillä viestitään hankinnoista; kulttuuri, organisointi, vastuunjako ja kanavat, tarvitaanko viestintäosaamista tai resursseja lisää.

v2 Polku4

3. Osallistava strategiatyövaihe

Viesti strategiatyöstä aktiivisesti, pidä organisaatio ja sidosryhmät tietoisena, miten strategiatyö etenee, osallista tarvittaessa

v2 Polku5

4. Toiminnallista - Mitä teemme, miten etenemme

Tee hankinnoille viestintäsuunnitelma, määrittele teille sopivat työkalut ja kanavat, sisäistä markkinavuoropuhelun merkitys ja huomioi selkokielisyys.

v2 Polku6

5. Opi, mittaa ja arvioi - toiminnan jatkuva kehittäminen

Seuraa tuloksia, tee johtopäätöksiä. reagoi tarvittaessa. Varmista jatkuva kehittäminen ja kehittyminen sekä viestintäosaamisen säilyminen.

Onneksi olkoon!

Olet suorittanut Julkisten hankintojen elinvoimapolun loppuun!