HANKINTAYKSIKÖILLE – JULKINEN HANKINTA VAUHDITTAA KASVUA

TEESIT HYVÄÄN HANKINTAAN  

 • Onko markkinavuoropuhelu aina pakollinen? Ilmoitetaanko kutsu markkinavuoropuheluun riittävän avoimesti?
 • Ilmoitetaanko myös pienhankinnat aina avoimesti?
 • Onko kaikki hankinnat avoimesti nähtävillä, esim. sähköisissä hankintakalentereissa?
 • Onko hankintojen osiin jakaminen kantava periaate?
 • Onko myös linjattu, että ei sallita saman toimittajan voittaa kaikkia osia?
 • Onko linjattu, että ne hankinnat, joissa on tarjontaa paikallisesti, hankitaan itse? Onko strategiset päätökset ja yritysvaikutusten arviointi tehty?
 • Onko linjattu, ettei tarjoajalle tule asettaa älyttömän korkeita vähimmäisvaatimuksia?
 • Onko selvästi sanottu, ettei tarjoajilta estetä muuta liiketoimintaa? (esim. kielletään kaluston käyttö muualla, estetään alihankinta, tai rajoitetaan työskentelyaikaa)
 • Seurataanko sitä, saadaanko aikaan kilpailua? (esim. kasvaako tarjouspyyntökohtainen jätettyjen tarjousten lukumäärä)
 • Sopimusaika: miten seurataan, että epäonnistumisiin puututaan, ja että onnistumiset voidaan huomioida?
 • Onko ostolaskudata avoimesti nähtävillä?

Elinvoimaa hankinnoista – keskeiset ratkaisut hankintojen kehittämiseksi

Suomen Yrittäjien keskeiset ratkaisut hankintojen kehittämiseksi on koottu Elinvoimaa hankinnoista -kirjaseen.

Hankintojen kehittäminen on jatkuvaa hankkijan ja tarjoajan välistä vuoropuhelua ja osaamisen kehittämistä. Yhteistyöhön panostaminen kannattaa, koska se lisää toimijoiden ja hankintojen avoimuutta ja arvostusta.

Hankintayksiköt voivat ottaa valtaosan keinoista käyttöön jo tänään. Muutamat esitykset vaativat muutosta lainsäädäntöön.

KEINO-osaamiskeskus

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjaama ja rahoittama KEINO-osaamiskeskus (Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus) on osa hallitusohjelman toteutusta. KEINO tukee ja auttaa julkisia hankkijoita kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämisessä.

Hankintaluotsi

Hankintaluotsi on työkalu, joka auttaa ottamaan hankinnat haltuun – sen avulla julkisista hankinnoistasi tulee vaikuttavampia ja vastuullisempia. Hankintaluotsin käyttäminen on maksutonta ja se on koko julkisen sektorin käytettävissä.
Hankintaluotsiin pääset Hilmasta, paina tästä

Hankintojen jakamisen keinot ja hyviä käytäntöjä

Opas on tarkoitettu konkreettiseksi avuksi hankintayksiköille hankintakokonaisuuden suunnittelua koskevaan työhön. Oppaassa käydään läpi hankintojen osiin jakamista koskeva keskeinen juridiikka. Lisäksi löydät hyviä käytäntöjä hankintojen jakamisen keinoista ja mahdollisuuksista sekä huomioonotettavista seikoista.
Opas on laadittu yhteistyössä Julkisten hankintojen neuvontayksikön, Suomen Yrittäjien ja Hansel Oy:n kanssa.

Kansallisen hankintastrategian visioksi on kirjattu: Suomi on 2020-luvulla eurooppalainen edelläkävijä julkisten hankintojen johtamisessa, osaamisessa, tiedon hyödyntämisessä, innovatiivisuudessa sekä taloudellisessa, ekologisessa ja sosiaalisessa vastuullisuudessa – näin saamme toimivia hankintoja.

Kenelle strategia on tarkoitettu?

Kansallinen strategia on tarkoitettu kaikille! Strategian myötä julkisia hankintoja toteuttavat tahot, kuten valtio, kunnat ja seurakunnat, saavat työnsä avuksi konkreettisia työkaluja. Yritykset ja järjestöt saavat uudenlaisen kumppanuuden myötä liiketoimintamahdollisuuksia. Yhtä lailla monet meille kaikille tärkeät palvelut tehdään julkisina hankintoina ja strategia tuo mukanaan parempia arjen asiakaskokemuksia. Julkisia hankintoja tehdään yhteisillä verovaroillamme, ja näin ajatellen strategia on kaikille suomalaisille.