Elinvoimapolku

JULKISTEN HANKINTOJEN ELINVOIMAPOLKU

Julkisten hankintojen elinvoimapolku

Kunnilla on edellytykset toimia elinvoimaisuuden edistämisen keskeisenä toimijana ja yksi merkittävimmistä työkaluista ovat julkiset hankinnat. Yritysmyönteinen kunta kehittää osaamistaan ja hankintoja jatkuvassa vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa.

Julkisten hankintojen elinvoimapolku on suunnattu erityisesti pienille ja keskisuurille kunnille tai kaupungeille, ja siellä julkisia hankintoja johtaville henkilöille ja kuntapäättäjille. Työkalun avulla julkisia hankintoja voidaan kehittää kokonaisvaltaisesti johtamisen, osaamisen ja viestinnän näkökulmasta. Tavoitteena on antaa varmuutta, osaamista ja konkreettisia työkaluja hankintojen johtamiseen ja kehittämiseen. Elinvoimapolusta jokainen voi poimia itselleen tärkeät osa-alueet, edetä itselleen sopivassa aikataulussa ja järjestyksessä. Työkalu on maksuton.

Julkisten hankintojen elinvoimapolku on toteutettu Euroopan aluekehitysrahaston hankerahoituksella.

Elinvoimapolun toteutuksessa on tehty yhteistyötä eri kumppanien kanssa, kokoamalla tietoa yhteen ja hyödyntämällä olemassa olevia työkaluja.

Palautetta sisällöstä ja työkaluista voit lähettää: info@julkisethankinnathame.fi

NÄIN KÄYTÄT ELINVOIMAPOLKUA

Tervetuloa käyttämään Julkisten hankintojen elinvoimapolkua. Toivomme, että siitä on teille hyötyä, kun päätätte lähteä kehittää julkisia hankintoja kunnassanne.
Tavoitteena on, että löydätte yhdestä paikasta sopivat työkalut julkisten hankintojen kehittämiselle, sekä saatte ehdotuksen etenemisjärjestyksestä. Mistä aloittaa ja mihin päättää. Työn suorittamiseen tarvitsette; aikaa, tahtoa, resursseja ja yhteistyötä.

1. Elinvoimapolku on jaettu kolmeen isompaan osa-alueeseen, jotka nähdään tärkeäksi onnistuneille hankinnoille: JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA VIESTINTÄ.

2. Jokaisesta näistä osa-alueista löytyy 4-6 samankaltaista vaihetta (kuva yllä), jotka läpikäymällä löydätte mahdollisuuksia, ohjeita, vinkkejä ja työkaluja eri osa-alueiden kehittämiseen ja hankintojen elinvoimavaikutusten todentamiseen kunnassanne.

3. Voitte käydä elinvoimapolun eri osa-alueet yksi kerrallaan läpi (johtaminen, osaaminen, viestintä) tai valitsemassanne järjestyksessä vaikka samanaikaisesti, omien resurssienne mukaan. Voitte myös poimia elinvoimapolusta vain muutamia itsellenne tärkeimpiä osa-alueita, vaiheita ja niiden alta löytyviä työkaluja hyödynnettäväksi.

ELINVOIMAPOLUN HYÖDYT KÄYTTÄJÄLLE

JOHTAMISEEN

1. Kunnassamme on turvallinen ja kannustava ympäristö tehdä ja kehittää julkisia hankintoja.

2. Tunnistamme kuntamme hankintojen nykytilan ja kehittämistarpeet.

3. Päätöksentekijöillämme on riittävä tieto tehdä strategiset linjaukset.

4. Siirrymme strategiatyön avulla JH teknisestä toteutuksesta vaikuttavuuden tavoitteluun.

5. Suunnitelmamme muuttuu konkretiaksi.

6. Tiedolla johtaminen edesauttaa kehittämistyötämme kohti vaikuttavimpia hankintoja.

TÄSTÄ JOHTAMISEN POLULLE

OSAAMISEEN

1. Henkilöstömme haluaa kehittyä julkisten hankintojen asiantuntijoina ja tehdä näin vaikuttavampia hankintoja.

2. Tunnistamme hankintaosaamisemme ja millaista osaamista organisaatiossamme kaivataan lisää.

3. Sitoudumme yhteiseen tekemiseen ja lisäämme julkisiin hankintoihin liittyvää ymmärrystä sekä osaamista.

4. Osaamisemme sekä hankintaprosessimme kehittyvät, virheiden tekemisen pelko vähenee ja työn mielekkyys kasvaa

5. Jatkuva kehittäminen ja kehittyminen on mahdollista.

TÄSTÄ OSAAMISEN POLULLE

VIESTINTÄÄN

1. Lisäämme julkisiin hankintoihin liittyvää kiinnostusta kunnassamme.

2. Tiedämme millä tasolla viestintämme on julkisten hankintojen osalta tällä hetkellä.

3. Organisaatiomme tietää miten heidän tulisi viestiä julkisista hankinnoista sisäisesti ja ulkoisesti.

4. Olemme kiinnostava yhteistyökumppani ja onnistumme hankinnoissa.

5. Avoimuuden ja luottamuksen lisääntyessä  kiinnostus hankintojamme kohtaan kasvaa.

TÄSTÄ VIESTINNÄN POLULLE