MTK Häme etsii uutta suurkeittiöihin soveltuvaa lähiruokatuotetta

Onko sinulla mielessä raaka-aine, josta voisimme kehittää yhteistyöllä uuden, suurkeittiöihin soveltuvan ruokatuotteen tai oletko hämäläinen julkisen puolen ruokatoimija ja haluaisit lähteä mukaan kehittämään käyttöösi uutta ruokatuotetta?

MTK Häme on mukana Kestävää kasvua ja elinvoimaa julkisista hankinnoista -hankkeessa, jonka avulla pyritään lisäämään muun muassa uutta liiketoimintaa Hämeeseen ja löytämään keinoja alueen elinvoiman vahvistamiselle. Tämä voi tarkoittaa vaikkapa juuri uuden ruokatuotteen löytymistä markkinoille innovatiivisen hankintamenettelyn avulla.
– Innovatiivinen hankinta tarjoaa loistavan mahdollisuuden kehittää markkinoille uusia, mielenkiintoisia ruokatuotteita. Se on yksi varteenotettava keino lisätä lähiruuan käyttöä ja tätä kautta piristää koko maakunnan taloutta. Keskeistä uuden ruokatuotteen hankinnan onnistumisessa on yritysten yhteistyö, jotta päästään riittävän suureen tuotantomäärään. Tuotetta pitää olla tarjolla kymmeniä tuhansia kiloja vuodessa, sovittuna ajankohtana, taustoittaa Karita Toivanen MTK Hämeestä.

Innovatiivisella hankinnalla tarkoitetaan julkisen hankinnan kohteena olevaa toimintamallia, palvelua tai tuotetta mikä on täysin uusi tai jotain aiempaa toteutusta parantava. Hankinnan kohteeseen sisältyy ratkaisun kehitystyötä. Hankintaprosessiin sisältyy myös innovatiivisuutta edistäviä käytäntöjä.
– Suomi on hankkeiden ja projektien luvattu maa, missä hankkeita toteutetaan runsaasti, mutta niiden käyttöönotto ei ole aina välttämättä tehokasta. Olennaisinta olisi pyrkiä saamaan innovaatiot aidosti käyttöön hankintayksiköiden ja yritysten välisessä yhteistyössä, pohtii Keino-osaamiskeskuksen muutosagentti Jarkko Koskinen.

Jotta tässä hankkeessa päästäisiin sanoista tekoihin järjestää MTK Häme tulevana syksynä keskustelutilaisuuden, jossa tuottajat ja jatkojalostajat kohtaavat julkisen puolen keittiön edustajien kanssa. Tilaisuuden tavoitteena on tarjota mahdollisuus vaihtaa ajatuksia, ideoida ja innovoida tuotetta todelliseen tarpeeseen. Tietysti hienoa olisi, jos tässä vaiheessa olisi jo alustava tuoteidea tai uudesta tuotteesta kiinnostunut hankintayksikkö mukana keskusteluissa.

Lisätietoja
Karita Toivanen, projektipäällikkö
MTK Häme / Kestävää kasvua ja elinvoimaa julkisista hankinnoista
040 723 8801
karita.toivanen@mtk.fi