Missä ne pienhankinnat luuraavat? Yrittäjät kertovat näkemyksiään pienhankintoihin osallistumisesta

Satakunnan ammattikorkeakoulussa viime metreillä opiskeleva Linda Andersson otti haasteen vastaan ja lähti opinnäytteessään selvittämään pienhankintojen tilaa ja löydettävyyttä Kanta-Hämeessä. Linda valmistuu tänä vuonna liiketalouden tradenomiksi, suuntautumisena julkishallinnon kehittäminen.

Lindan opinnäyte on viimeistelyä vaille valmiina ja tässä asiasta pieniä maistiaisia.

Haastatteluun osallistui kuusi mikro- ja pienyrittäjää, jotka kaikki toimivat eri toimialoilla. Viidellä kuudesta oli kokemusta pienhankintoihin osallistumisesta vuoden 2022 aikana tai aikaisemmin. Kaikesta eivät yrittäjät olleet täysin samaa mieltä, mutta paljon myös löytyi yhdistäviä tekijöitä, kuten ymmärrys pienhankintojen merkityksestä alueen yrityksille ja elinvoimaisuudelle.

Nostoja yrittäjien ajatuksista ja kokemuksista:

  • Yrityksen oma aktiivisuus vaikuttaa ja itseään pitäisikin tuoda esiin eli verkostoituminen tärkeää! Pitää osata myydä itseään hankintayksiköille.
  • Hankinnoista saisi pitää kovempaa ääntä tiedottamisen muodossa, jotta niiden ympärille syntyisi ”pöhinää” ja sitä kautta avoimempaa keskustelua.
  • Yhteinen sivusto, enemmän somenäkyvyyttä. Maakuntatasolla olisi yksi alusta, josta löytyisi kaikki julkiset (pien)hankinnat ja kaikilla olisi velvollisuus viedä ne sinne.
  • Markkinavuoropuhelu ja ennakoiva keskustelua tärkeitä mutta eniten kiinni asennemuutoksesta hankintayksiköissä sekä riittävistä resursseista. Myös yrittäjien omasta aktiivisuudesta.
  • Tietyt kriteerit haittaavat, joilla ei ole käytännössä merkitystä. Sulkevat pääsääntöisesti juuri pienyrittäjiä pois ehdoilla, jotka eivät vaikuta laatuun eivätkä ole varsinaisia laatukriteerejä, mutta joilla rajataan yrittäjiä pois.
  • Huomaa, että on mukana aitoa halua parantaa asioita, havaittavissa aitoa vuoropuhelua, paljon vielä töitä, konkretiaa tarvitaan mutta ongelmiin on onneksi herätty ja pahin toivottavasti ohi pian.

Julkaisemme lisää yrittäjänäkemyksiä ja tutkimustuloksia toukokuussa, Lindan opinnäytetyön valmistuttua.