Jokioisilla uskotaan lähiruokaan

Yhteiskunnan ruokapalvelut tarjoavat vuosittain Suomessa lähes 400 miljoona annosta ruokaa.

Tällä on iso merkitys myös kunta- ja aluetalouteen. Julkisia hankintoja ohjaa lainsäädäntö, mutta paljon voidaan tehdä valintoja myös paikallisesti, jotta saadaan hyviä kotimaisia ja ehkäpä jopa paikallisia raaka-aineita ja tuotteita hyödynnettyä. Lisäksi tarvitaan yhteistyötä tilaajien, toimittajien ja kuntapäättäjien sekä kunnan virkamiesten kesken.

Jokioisilla, jossa kunnan oma ruokapalvelu vastaa päivittäin noin 900 henkilön ateriapalveluista, lähiruuan hyödyntämisessä on onnistuttu hyvin. Se nähdään myös tärkeänä arvovalintana. Kunta on lisännyt tietoisesti muun muassa lähialueella tuotettuja elintarvikkeita ruokalistoilleen ja yhteistyötä on muutoinkin viime vuodet tiivistetty niin lähialueen tuottajien kuin seuturuokahankintarenkaan kanssa.
– Meillä käytetään lähiruuan osalta juureksia, kasviksia, viljatuotteita, näkkileipää, leipomotuotteita, kananmunia, hunajaa, liha ja lihajalosteita, sekä marjoja ja muita kausituotteita, jotka ostamme tällä hetkellä useimmiten suoraan toimittajilta. Pyrimme käyttämään muutoinkin mahdollisimman paljon kotimaista alkuperää olevia tuotteita, joten kotimaisuusaste meillä on korkea. Onneksi myös luomutuotteita tulee koko ajan lisää käyttöön myös suurkeittiöille, kertoo Jokioisten kunnan ruokapalvelujohtaja Soili Valtanen.

Lihan käytön vähentämisestä esimerkiksi koulujen ja muiden yhteisöjen ruokailussa puhutaan tänä päivänä paljon myös julkisesti. Helsingin kouluissa noin puolet ruoka-annoksista ovat kasvispohjaisia. Jokioisilla ei vielä ole lähdetty vähentämään lihan käyttöä, mutta kasvisten osuutta on lisätty tarjoamalla lämpimiä vihanneksia ja salaattipöytää, jolloin lapset oppivat pikkuhiljaa lisäämään aterioihinsa kasviksia.
– Keskustelimme yhdessä koulun henkilökunnan kanssa, laitammeko ruokalistalle selkeästi kasvisruokapäiviä, mutta päädyimme siihen, etteivät lapset ole siihen vielä valmiita. Mielestämme on parempi tarjota ruokaa, joka maistuu ja jota syödään, kuin lähteä uudistamaan ruokalistoja nopealla aikataululla. Uskomme, että näin myös päivittäinen ravinnonsaantinsa on varmemmin turvattu ja hävikkiä tulee vähemmän. Tulevaisuudessa haluamme toki lisätä kasvisruuan käyttöä myös meillä, ja esimerkiksi härkäpavun hyödyntäminen voisi olla mielenkiintoinen vaihtoehto, toteaa Soili Valtanen.

Tällä hetkellä lähiruokatoimittajia voi etsiä esimerkiksi Forssan seudun dynaamisen lähi- ja luomuruoka hankintarenkaan kautta, mutta ilman muuta uusia toimijoita vielä kaivataan. Heille Soililla on selkeä neuvo, olkaa rohkeasti yhteyksissä ja tarjotkaa omia tuotteitanne käyttöön ja kokeiluun. Myös hankintarenkaaseen kannattaa liittyä, jotta paikallisia tuotteita saadaan sinne runsas määrä tarjolle.
– Meillä ollaan aina valmiita lisäämään lähellä tuotettujen raaka-aineiden käyttöä, jos ne vaan soveltuvat tarpeeseemme ja tiedämme niistä. Aina kannattaa myös itse kysyä ja olla aktiivinen. Myös vuoropuhelua ja yhteiskehittämistä kaivataan toimijoiden välille lisää, jotta ymmärrämme paremmin toisiamme, toteaa Soili Valtanen.

Kunnissa hankintalaki ohjaa ruokahankintoja, sen ei kuitenkaan nähdä olevan Jokioisilla este lähiruuan käytölle. Myös kuntastrategia on tärkeä työkalu ruokahankinnoissa. Kuntastrategiassa tulisi määritellä selkeästi tavoitteet ja mittarit lähiruuan käytölle sekä osoittaa siihen myös tarvittavat resurssit.
– Meillä kunnan strategiaa ollaan päivittämässä tämän vuoden aikana ja uskon, että ruokahuoltoon, sen varmuuteen ja myös lähiruokaan kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Miten siihen sitten jatkossa resursoidaan, niin varmasti ensi vuoden talousarviota tehdessä nämä asiat otetaan tarkasti huomioon, toteaa Jokioisten kunnanhallituksen puheenjohtaja Sakari Raiskio.

Tulevaisuuteen Soili Valtanen katsoo toiveikkaasti, joskin sote-alueelle siirtyminen askarruttaa. Hän myös peräänkuuluttaa yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitystä koko talousalueen kehittymiselle.
– Minua askarruttaa, miten sote-alueelle siirtyminen vaikuttaa lähiruoan käyttöön, pelkään sen vähenevän, mutta se jää nähtäväksi. Toivon myös vielä enemmän yhteistyötä valtuutettujen ja kunnan päättäjien kanssa, sekä molemminpuolista vuorovaikutusta ja yhdessä kehittämistä koko kunnan ja talousalueen hyväksi. Itse koen, että on ollut mielenkiintoista kehittää lähiruoan käyttöä Jokioisilla ja ennen kaikkea tutustua alueen tuottajiin. Nyt itselleni kuitenkin koittavat eläkepäivät ja uudet seikkailut, joten seuraajani saa ottaa vastuun jatkosta, iloitsee Soili Valtanen.