Kanta-Hämeen kuntapajoissa sorvataan parempaa hankintayhteistyötä

Kanta-Hämeen elinvoimaisuus on niin kuntien kuin yrittäjien yhteinen etu. Julkisissa hankinnoissa selkeät hankintaohjeet, -prosessit ja viestintä lisäävät eri osapuolien yhteistyötä, avoimuutta ja hankintojen kiinnostavuus kasvaa paikallisesti sekä alueellisesti. Näitä asioita on lähdetty kehittämään kuntien edustajien kanssa kuluvan vuoden aikana hankintatyöpajoissa.
– On hienoa ja innostavaa, että kunnissa panostetaan hankintojen kehittämiseen. Vaikka työpajoja on vasta kolme takana, niin oma fiilikseni on, että yhteiskehittämistä on kaivattu. Kun mahdollistetaan yhteistä aikaa työntekijöiden vuorovaikutukselle, niin asiat saavat heti uusia näkökulmia ja osaaminen kehittyy, iloitsee Hämeen Yrittäjien hankinta-asiantuntija Sanna Meronen-Vilenius.

Hankintapajoissa kuhisee

Kaikissa Kanta-Hämeen kunnissa käydään hankintapajaprosessi läpi syksyn 2022 ja alkuvuoden 2023 aikana. Hausjärvellä ja Ypäjälle hankintapajat päästiin aloittamaan jo keväällä ja lähes kaikissa muissa kunnissa myös aloituspalaverit pidettiin kevään aikana.
– Työpajat ovat olleet meille tärkeitä vuoropuhelutilaisuuksia. Olemme näiden pohjalta päivittäneet hankintaohjetta ja ottaneet yritysvaikutusten arvioinnin laajemmin käytäntöön. Lisäksi olemme strategisella tasolla lähteneet Suomen Kasvukäytävän vuorovaikutteiseen tilannekuvaprosessiin parantamaan edelleen vuoropuhelua yrittäjä- ja koulutussektorin kanssa, kertoo Hausjärven kunnan tekninen johtaja Jouni Mattsson.

Jokaisessa kunnassa pajoja on mahdollista toteuttaa kolme kappaletta ja ne toteutetaan kunnan määrittelemässä aikataulussa. Pajat ovat kunnille maksuttomia. Liikkeelle lähdetään nykytila-analyysistä ja sen jälkeen pajoihin osallistuvat määrittelevät, mitä asioita he haluavat kehittää.

Jokaisessa kunnassa on erilaisia tarpeita ja painotuksia, miten he haluavat kehittää omia hankintojaan. Yhtäläisyyksiä kuitenkin löytyy, kuten ajanpuute, osaamisen kehittäminen ja pienhankinnat, myös hankintaohjeet puhuttavat ja osassa kunnissa ne vaativatkin päivittämistä.

Hämeen Yrittäjät ja MTK Häme toteuttavat 2022–2023 Kestävää kasvua ja elinvoimaa julkisista hankinnoista -hanketta. Tavoitteena on löytää keinot ja työkalut onnistuneille hankinnoille ja saattaa yrittäjiä sekä kuntia tiiviimpään vuorovaikutukseen.