Hämäläistä hankintaosaamista kehittämässä

Hämeen Yrittäjät ja MTK Häme toteuttavat 2022–2023 Kestävää kasvua ja elinvoimaa julkisista hankinnoista -hanketta. Tavoitteena on löytää keinot ja työkalut onnistuneille hankinnoille ja saattaa yrittäjiä sekä kuntia tiiviimpään vuorovaikutukseen. Tätä toteutetaan muun muassa palveluneuvonnalla, kuntatyöpajoissa, hankintatreffeillä ja webinaareissa. 

Yksi tärkeimmistä tavoitteista on kannustaa alueen yrittäjiä osallistumaan julkisiin kilpailutuksiin ja lisätä heidän valmiuksiaan osallistua niihin, sekä tätä kautta synnyttää uutta liiketoimintaa.

Maksuton neuvontapalvelu antaa tukea yrittäjälle ja kuntien hankintayksiköille sekä hankinnoista vastaaville henkilöille.

Seudullisilla hankintatreffeillä Hämeenlinnan-, Riihimäen-, että Forssan seudulla kohtaavat yrittäjät ja kuntapäättäjät. Tavoitteena on kertoa seutukunnittain tulevista hankinnoista ja tarjota foorumi keskustelulle, oppimiselle sekä vapaalle ajatuksen vaihdolle.

Katso: Syksyn 2022 hankintatreffit ja webinaarit >>

Hankintawebinaareissa pyritään tarjoamaan käytännön läheisesti tietoa muun muassa siitä, miten hankintoihin voi osallistua, minkälaisia mahdollisuuksia ne tarjoavat yrittäjille, mistä kilpailutukset löytyvät jne.

MTK Hämeen tuottamissa webinaareissa on keskitytty vahvasti vastuullisiin ja kestäviin ruokahankintoihin sekä niiden aluetaloudellisiin vaikutuksiin.

Katso: Julkiset hankinnat Häme -webinaaritallenteet >>


Kuntien hankintapajoissa työstetään parempaa hankintaosaamista

Toinen merkittävä tavoite kehittämistyölle on lisätä kantahämäläisten kuntien valmiuksia toteuttaa ymmärrettäviä ja onnistuneita hankintoja. Hankintaosaamisen taso sekä resurssit vaihtelevat eri kunnissa.

Kuntatyöpajoissa hankintayhteistyön kehittäminen on jo aloitettu, jatkuen kevääseen 2023. Niissä käydään läpi kunnille ajankohtaisia ja tärkeitä aiheita, todellisen tarpeen pohjalta. Teemoja voivat esimerkiksi olla teesit hyvään hankintaan, pienhankintojen toteuttaminen, hankintakalenterin työstäminen, hankintaohjeen päivittäminen tai sähköisten hankintajärjestelmien käyttöopastus.

Työkalu hankintojen suunnitteluun ja johtamiseen

Kehittämistyölle on asetettu tavoitteeksi myös palvelumuotoilun keinoin luoda hankintojen elinvoimavaikutuksia kuvaava ja työtä tukeva mittari, malli tai työtapa, jota voidaan hyödyntää hankintojen suunnittelussa, viestinnässä sekä johtamisessa.