Tarjouspyyntö: Strategiaprosessin fasilitointi

Tarjouksen pyytäjä

Hämeen Yrittäjät Ry
Sibeliuksenkatu 11 A 1
13100 Hämeenlinna

 

Yhteyshenkilö

Juha Haukka (toimitusjohtaja)
sähköposti: juha . haukka (at) yrittajat.fi
GSM: 050 433 0134

 

Tausta

Hämeen Yrittäjät on Suomen Yrittäjien itsenäinen aluejärjestö, jonka toiminta-alue on Kanta-Häme.

Hämeen Yrittäjien käytössä oleva strategia on Suomen Yrittäjien strategia, joka on lokalisoitu maakuntatasolle. Tämän mukaisesti Hämeen Yrittäjien visiona on tehdä Kanta-Hämeestä maan paras maakunta yrittäjälle, ja siten tukea Suomen kehittymisessä maailman parhaaksi maaksi yrittäjille. Elämän tarkoituksemme on parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen rohkealla sekä oikeaan tietoon perustalla näkemyksellä.

Hämeen Yrittäjien hallitus on päättänyt aloittaa strategian päivittämisen ns. puhtaalta pöydältä tavoitteena löytää toimintaa rakenteellisesti kehittävää näkemystä, joka luo pohjan yllä mainittujen visio- ja missiotasoisten tavoitteiden saavuttamiselle.

 

Kuvaus hankittavasta palvelusta

Hämeen Yrittäjät pyytää tarjousta strategiaprosessin fasilitoinnista. Hämeen Yrittäjät on määritellyt työskentelyajaksi touko-kesäkuun 2023. Strategiatyötä varten toivotaan kolmea iltapäivän mittaista työpajaa, jotka keskittyisivät:

Tulevaisuus; miltä tulevaisuus näyttää megatrendien, asiakkaiden ja keskeisten sidosryhmien silmin. Pajan jälkeen meillä on dokumentoitu näkemys tulevaisuusskenaarioista.

Muutostarpeet; minkä tulee muuttua ja mihin suuntaan; mitä kyvykkyyksiä tarvitsemme onnistuaksemme tulevaisuudessa. Pajan jälkeen meillä on dokumentoitu näkemys mahdollisista menestystekijöistä, miten ne linkittyvät meidän toimintaamme, millä keinoilla ja valinnoilla näitä edistetään.

Valinnat; Mitkä ovat tulevan menestyksen kannalta tärkeimmät asiat. Pajan jälkeen meillä on dokumentoitu näkemys strategisista valinnoista.

Työpajat toteutetaan Kanta-Hämeessä. Niiden tarkka ajankohta sovitaan neuvottelumenettelyllä.

 

Tarjoukset

Tarjouksen tulee sisältää kuvaukset työpajojen sisällöistä ja toteutuksesta, sekä mahdollisesta dokumentaatiosta, joka syntyy prosessin aikana ja mikä rooli palvelun tuottajalla on dokumentaation syntymisessä. Tarjouksessa tulee mainita referenssejä vastaavanlaisista toteutetuista asiakasprojekteista. Referenssit tulee olla todennettavissa.

Tarjous annetaan arvonlisäverollisella kokonaishinnalla (tarjouksessa mainittu hinta sisältää mahdolliset arvonlisäverot ja muut maksut).

Tarjoukset pyydetään 3.4.2023 mennessä sähköpostilla yllä mainittuun Juha Haukan sähköpostiosoitteeseen. Päätös hankinnasta tehdään 12.4.2023 mennessä. Tarjouksen pyytäjä pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä tarjouksia, mikäli tarjousehdot eivät täyty tai tarjottu hinta ylittää merkittävästi tavanomaisen markkinahinnan viimeisen vuoden ajalta.

 

Muut ehdot ja lisätiedot

Tarjoavan yrityksen tulee olla Suomen Yrittäjien jäsenyritys jonkun sen paikallisyhdistyksen kautta. Tilaaja vastaa mahdollisista tilojen ja tarjoilujen varaamisesta ja kustannuksista.

 

Hämeen Yrittäjät ry
Juha Haukka
GSM 050 433 0134

 

Lataa tarjouspyyntö pdf-tiedostona ››