Pekka Määttänen Päivi Rönni 15.2.2022 Innostu Hankinnoista -webinaari

Pekka Määttänen: Kuntien ja yrittäjien vuoropuhelulla lisää volyymiä sekä elinvoimaa

Kanta-Hämeessä on 250 miljoonaa mahdollisuutta eli euroa osallistua julkisiin hankintoihin. Kuntien hankintayksiköiden toiminnalla onkin markkinoita ohjaava vaikutus. Onnistuneella vuoropuhelulla, neuvonnalla ja aktiivisella yhteistyöllä kuntapäättäjien sekä yritysten kesken voidaan luoda elinvoimaa, kun paikalliset yritykset osallistuvat kilpailutuksiin aktiivisemmin.

– On hienoa, että Kanta-Hämeessä on aloitettu hanke, joka tulee suoraan avuksi kunnille ja pk-yrittäjille. Se yrittäjien ohella myös kunnan johdolle ja luottamushenkilöille lisää ymmärrystä näistä asioista sekä elinvoimaa ja varmasti myös volyymiä seudulle, vakuuttaa Hausjärven kunnanjohtaja Pekka Määttänen.

Määtän mukaan julkiset hankinnat nousevat kiinteistöveron ohella merkittäväksi tuloperustaksi uudessa kuntarakenteessa 2023 alkaen, kun 21 uutta hankintayksikköä – hyvinvointimaakunnat – aloittavat tehtävänsä. Kanta-Hämeessä tämä tarkoittaa, että hyvinvointialueen noin 750 miljoonan euron budjetista noin kolmasosa ohjautuu julkisiin hankintoihin yksityiselle sektorille.
– Kyllähän yritykset joutuvat aikamoisessa viidakossa elämään, kun eri hankintakanavien ja -vahtien kautta maassamme pyörii jopa 18 000 hankintailmoitusta vuosittain. Yrityksen kannattaa käyttää apua ja neuvontaa siinä, mistä löytyvät omien palveluiden ja tuotteiden kannalta parhaat tarjouskanavat ja miten tarjouksiin kannattaa vastata, suosittelee Määttänen.

Kanta-Hämeen 11 kuntaa pysyvät omina hankintayksikköinään. Koska maakunnassa on eri kokoisia kuntia 2 500 ja 68 000 asukkaan välillä, myöntää Määttänen, että valmiustaso hankinta-asioissa vaihtelee. Siksi käynnissä olevasta hankkeesta on hyötyä niin yritysten kuin kuntien hankintaosaamisessa.

Määttänen esittää esimerkin noin 8 200 asukkaan Hausjärven kunnan julkisista hankinnoista: Ostopalveluihin kului vuonna 2021 noin 29 miljoonaa euroa, mistä suurin käytettiin sote-sektorille. Tälle vuodelle nettoinvestointeihin on budjetoitu noin 4,2 miljoonaa euroa.
– Vaikka nyt ollaankin Hämeessä nopeita tulevaisuuden uskossa ja työllistämisnäkymissä, kuntien kannattaa olla ”Hämeen hitain” ja huolellinen tarjouspyyntöjensä laatimisessa. Tarjouspyyntöjen tulee olla tasapuolisia, avoimia ja vuoropuhelun on säilyttävä yrityssektorille, painottaa Määttänen.

Määttänen kannustaa pk-yrittäjiä, jotka vielä pohtivat kovaan hankintaruljanssiin lähtemistä. Hän suosittelee olemaan yhteydessä apua antaviin yrityspalvelutoimijoihin ja suoraan kuntiinkin.
– Yritysten kannattaa rohkeasti esitellä osaamistaan. Eivät kunnat välttämättä tunnista, minkälaista hienoa tarjontaa oman seudun pk-sektorilla on. Yhdessä me luomme elinvoimaa tulevaisuuteen, vakuuttaa Määttänen.

Pekka Määttäsen kommentit on tiivistetty hänen esityksestään Hämeenlinnassa 15.2.2022 Innostu hankinnoista -seminaarissa, mikä järjestettiin Kestävää kasvua ja elinvoimaa julkisista hankinnoista -hankkeen nimissä. Hanketta toteuttavat Hämeen Yrittäjät ja MTK Häme.

Katso Pekka Määttäsen esitysvideo hankintaseminaarissa 15.2.2022