Mikä on DPS eli dynaaminen hankintajärjestelmä?

DPS on järkevä valinta, kun:

  • markkinat kehittyvät voimakkaasti, esimerkiksi teknologian kehittymisen johdosta
  • hinta joustaa markkinatilanteen mukaan
  • markkinoilla on paljon eri kokoisia toimittajia
  • hankintatarpeet ovat erilaisia ja ostoehdot vaihtelevat
  • ostajan on vaikea saavuttaa volyymietuja

– Järjestelmä on erinomainen, kun tarjoajissa on paljon pk-yrityksiä ja toimittajille halutaan tarjota helppo mukaantulo. Tämä tarjoaa myös mahdollisuuden tehdä hankinta kokonaan sähköisesti. Kysyntä ja tarjonta kohtaavat hienosti tässä järjestelmässä. Kun toimittajarinki on monipuolinen, saa myös hankintayksikkö arvokasta tietoa toimialojen ydinosaamisesta ja markkinoiden kehityksestä, vakuuttaa Huhtala.

Hankintailmoitukset.fi -sivustolla (Hilma) yritys voi tarkistaa, löytyykö sieltä omalle toimialalle soveltuvaa dynaamista hankintajärjestelmää. Jos sellainen löytyy, voi varmistaa, täyttääkö yritys DPS:lle asetetut toimittajan soveltuvuusvaatimukset yksin tai yhdessä muiden yritysten kanssa. Jos vihreää valoa on näkyvissä, sivuston kautta voi tehdä osallistumishakemuksen järjestelmään. Hilmaan voi kirjautua ostajan tai tarjoajan roolissa.

– Dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa ja avoinna toimittajille koko sen keston ajan. Keston aikana voi esimerkiksi suunnitella ryhmittymistä muiden yritysten kanssa ja tulla tai ”kasvaa” sitä kautta hyväksytyksi toimittajaksi. Tarjotaanko vai ei – päätöstä ei tarvitse tehdä heti kuten puitejärjestelyn mukaisessa hankintamenettelyssä. Se on järjestelmän suurimpia etuja.

Katso Petra Huhtalan esitysvideo 15.2.2022

Hansel Oy on valtion ja kuntien yhteishankintayksikkö, minkä omistavat valtio ja Suomen Kuntaliitto. Hansel välitti yhteishankintoja yli miljardilla eurolla vuonna 2021. Yhteishankinnoista noin kolmasosa on dynaamisella hankintajärjestelmällä toteutettuja. Hansel kilpailuttaa ja hyväksyy toimittajat sekä hallinnoi sopimuksia. Asiakas liittyy ja tekee sekä kilpailuttaa hankintoja yhteishankinnan toimintamallin mukaisesti.