EU-kynnysarvot muuttuivat vuoden 2022 alusta

EU-kynnysarvot, sovelletaan vuoden 2022 alusta

Joulukuun lopussa uutisoitiin kuinka Euroopan komissio on tarkastanut EU:n julkisia hankintoja koskevien direktiivien kynnysarvot.

EU-kynnysarvoihin tehtävät muutokset johtuvat Maailman kauppajärjestön (WTO) GPA-sopimuksesta (Government Procurement Agreement). Komissio tarkistaa EU-kynnysarvot vastamaan GPA-sopimusta kahden vuoden välein.

Hankintalain mukaiset EU-kynnysarvot nousivat

Komissio on nostanut sovellettavia kynnysarvoja. Esimerkiksi tavaroiden ja palveluiden kynnysarvo nousee valtion keskushallintaviranomaisilla 139 000 eurosta 140 000 euroon. Muiden hankintaviranomaisten (esimerkiksi kunnat ja seurakunnat) kynnysarvo nousee 214 000 eurosta 215 000 euroon.

Rakennusurakoiden kynnysarvo nousee 5 350 000 eurosta 5 382 000 euroon.

Myös erityisalojen mukaiset EU-kynnysarvot nousevat

Erityisalojen hankintalain soveltamisalassa olevien tavara- ja palveluhankintojen kynnysarvo nousee 428 000 eurosta 431 000 euroon. Lisäksi rakennusurakoissa kynnysarvo nousee 5 350 000 eurosta 5 382 000 euroon.

Erityisalojen mukaisten käyttöoikeussopimusten (palvelut ja käyttöoikeusurakat) kynnysarvo nousee 5 350 000 eurosta 5 382 000 euroon.

Lue lisää: Hankinnat.fi sivulta