Kestävien julkisten hankintojen suunnittelun -toimintamalli

Laurea- ammattikorkeakoulu on luonut Helsinki-Uusimaa – Kestävä ja digitaalinen yrittäjyysalue 2021-2022 – hankkeessaan kestävien julkisten hankintojen suunnittelun -toimintamallin, joka kokoaa yhteen eri toimijat ja konkreettiset tavat, joilla voi edistää muutosta kohti kestävämpiä ja markkinalähtöisempiä hankintoja. Kuva toimii karttana, jonka avulla eri kokoiset kunnat ja eri toimialat voivat koota oman valikoiman keinoja toimintansa kehittämiseksi. Kunnan hankinta-asiantuntijoiden ja yrittäjien välinen yhteistyö jakautuu jatkuvaan, pitkäjänteiseen vuoropuheluun ja viestintään ja yksittäiseen hankintaan liittyviin toimenpiteisiin.

– Toimintatapojen perusta ja kivijalka on kuntajohtaja, joka näkee hankinnat kunnan strategian toteuttamisena. Johtaja huolehtii resursseista ja näyttää itse esimerkillään, että on kiinnostunut hankinnoista.
– Yrittäjä on aktiivinen, tarjoaa palveluitaan kunnalle ja osallistuu hankintoihin liittyviin tilaisuuksiin.
– Hankinta-asiantuntija ja hankintaa valmisteleva tiimi tekee yhteistyötä kunnan sisällä ja rakentaa yhteistyötä yrittäjien kanssa. Toimijat ja heidän välisensä työnjako voi vaihdella eri kunnissa.

Helsinki-Uusimaa – Kestävä ja digitaalinen yrittäjyysalue 2021-2022 – hanke

Laurea – Kestävien julkisten hankintojen suunnittelun toimintamalli